Kurs narciarstwa zjazdowego

Kurs narciarstwa zjazdowego

11 stycznia 2014 r. na Stacji Narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach zakończył się trwający 16 dni kurs szkoleniowy dla funkcjonariuszy Policji.

Już trzech policjantów Komisariatu Wodnego uzyskało uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego SITN PZN. Kurs prowadzony był przez instruktorów Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Szkolenie realizowane było na podstawie zaktualizowanego Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego i obejmowało m. in. technikę jazdy na nartach, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz ocenę niebezpiecznych zachowań osób korzystających z tej formy rekreacji. W wyniku szkolenia kolejni policjanci otrzymali uprawnienia instruktora lub pomocnika instruktora PZN, które będą wykorzystywali w swoich jednostkach m.in. podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowującego policjantów do pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki zawartemu 19 października 2011 r. Porozumieniu między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Przeprowadzenie przedmiotowego kursu wpisuje się w ustawowe zadania Policji jako formacji troszczącej się o ochronę życia i zdrowia osób oraz ich mienia, w tym również osób uprawiających rekreację zimowa.