Patrole narciarskie

Patrole narciarskie

Policjanci Komisariatu Wodnego Policji pełnią służbę na stokach narciarskich Małopolski. 

Przypominamy o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Patrol Małe Ciche

Patrol na stoku Małe Ciche

Pamiętajmy również o narciarskim dekalogu FIS - czyli zasady poruszania sie po stoku.

Kodeks FIS (International Ski Federation) to nic innego jak narciarski dekalog czyli zbiór reguł właściwego postępowania. Nieważne więc czy wybierasz się do Austrii, Włoch, Szwajcarii czy w polskie gry zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy

  1. Uważaj na innych na stoku   Każdy narciarz i snowboardzista musi korzystać ze stoku tak, żeby nie stanowić zagrożenia dla innych i nie wyrządzać im szkód. Liczy się nie tylko zachowanie ale i sprawny sprzęt do uprawiania białego szaleństwa  
  2. Panuj nad prędkością   Podczas jazdy każdy narciarz i snowboardzista musi zachować odpowiedni dystans do pozostałych użytkowników stoku oraz kontrolować widoczność (zdarza się, że na stokach panuje tak gęsta mgła, że widoczność jest minimalna). Osiąganą prędkość i styl jazdy każdy narciarz musi  dopasować indywidualnie m.in. do umiejętności i terenu  
  3. Właściwie wybierz trasę   Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduję się "przed lub niżej". Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej. Narciarz i snowboardzista, który nadjeżdża z tyłu musi umiejętnie wybrać własny ślad narciarski, żeby nie stanowić zagrożenia dla narciarza jadącego przed nim.  
  4. Ostrożnie wyprzedzaj   Można wyprzedzać z gry lub z dołu, z prawej lub lewej strony, ale zawsze trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości, żeby nie ograniczać ruchów wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście.  
  5. Włączaj się do ruchu z głową   Narciarz i snowboardzista, który chce wjechać na trasę zjazdową lub po postoju odjechać, musi rozejrzeć się w grę i w dół stoku, aby upewnić się, że włączając się do ruchu nie będzie stwarzał zagrożenia ani dla siebie ani dla innych.  
  6. Umiejętnie zatrzymuj   Każdy narciarz i snowboardzista musi unikać niepotrzebnych postojów na wąskich lub słabo widocznych miejscach trasy zjazdowej. Jeśli narciarz lub snowboardzista przewróci się, musi jak najszybciej opuścić miejsce upadku. Zatrzymywanie się powinno następować na skraju trasy (wyjątkiem są trasy szerokie).  
  7. Bezpiecznie podchodź i schodź   Każdy, kto podchodzi lub schodzi pieszo ze stoku, może korzystać wyłącznie z brzegów trasy zjazdowej. Trasy są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego - w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół.  
  8. Patrz na znaki   Każdy narciarz i snowboardzista musi przestrzegać informacji na oznaczeniach i tablicach. Trasy narciarskie oznaczone są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych).  
  9. Zadbaj o innych   Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobie, która doznała obrażeń na stoku. Pomoc powinna polegać na udzieleniu tzw. pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu.  
  10. Pokaż dokument   Jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, niezależnie od tego, czy był świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia, czy też ponosi odpowiedzialność czy nie, ma obowiązek przedstawienia swojego dokumentu tożsamości.